Proje departmanımız, yatırım aşamasında olan tesislerin ruhsat projelerini, kurulmakta olan tesislerin uygulamaya yönelik (aplikasyon) projelerini, ilave tesislerin röleve projelerini, faaliyette olan tesislerin son durum (as-built) projelerini, büyük tesislerin yüksek gerilim projelerini, enerji üretim tesis projelerini tasarlar. Buna paralel teknik şartname ve keşif malzeme listelerinin hazırlanmasında rol oynar. Projelerin resmi kurumlarca onaylanma sürecini işletir. Yine resmi kuruluşlar ile müşteri arasında uygun elektrik tarifesinin seçildiği sözleşmelerin yapılmasına yardımcı olduğu gibi, geçici kabul ve kesin kabul işlemlerinin sonuçlanmasını sağlar.

Proje departmanımız 2 mühendis ve 1 teknikerden oluşan güçlü ve tecrübeli bir kadroya sahiptir.

Projelendirdiğimiz tesisler:

Yüksek Gerilim Sistemleri:

 • Enerji Nakil Hatları,
 • Dağıtım ve Trafo merkezleri

Orta Gerilim Sistemleri

 • Havai Hat Enerji Taşıması
 • Transformatör Montajı
 • O.G Hücre Yerleşimi
 • Yeraltı Kablo Dağıtımı
 • Yerüstü Kablo Dağıtımı
 • Güç Faktörü Düzeltilmesi
 • Enerji Müsaadesi Alınması

Aydınlatma Sistemi

 • Harici/Dahili Aydınlatma
 • Aydınlatma Armatür Montajı
 • Kablo/Bus bar Dağıtımı
 • Aydınlatma Pano Yerleşimi
 • Acil Aydınlatma Sistemi

Zayıf Akım Sistemleri

 • Yangın İhbar Sistemi
 • Telefon/Data Sistemi
 • Anons Sistemi
 • CCTV-Kapalı Devre Kamera Güvenlik Sistemi
 • Dahili Haberleşme Sistemi
 • Otopark Giriş/Çıkış Sistemleri
 • Müzik Yayın Sistemi
 • Hastane Uygulama Sistemleri
 • Merkezi Saat Sistemi

Topraklama / Yıldırımdan Korunma Sistemleri

 • Temel Topraklaması
 • Genel Saha Topraklaması
 • Faraday Kafesi Uygulamaları
 • Aktif Paratoner Sistemi

Otomasyon / Enstrumantasyon

 • Enerji Kontrol Sistemi
 • Bina Otomasyonu
 • Aydınlatma Otomasyonu
 • Enerji İzleme Sistemi
 • Enstrumentasyon ve Proses Uygulamaları

Petrokimya / Rafineri Elektrik Sistemleri

 • IEC/NEC Tehlikeli Saha Uygulamaları