Yüksek Gerilim Tesisleri

Proje departmanımız, yatırım aşamasında olan tesislerin ruhsat projelerini, kurulmakta olan tesislerin uygulamaya yönelik (aplikasyon) projelerini, ilave tesislerin röleve projelerini, faaliyette olan tesislerin son durum (as-built) projelerini, büyük tesislerin yüksek gerilim projelerini, enerji üretim tesis projelerini tasarlar. Buna paralel teknik şartname ve keşif malzeme listelerinin hazırlanmasında rol oynar. Projelerin resmi kurumlarca onaylanma sürecini işletir. Yine resmi kuruluşlar ile müşteri arasında uygun elektrik tarifesinin seçildiği sözleşmelerin yapılmasına yardımcı olduğu gibi, geçici kabul ve kesin kabul işlemlerinin sonuçlanmasını sağlar.

YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK SİSTEMLERİ

  • YÜKSEK GERİLİM ENERJİ NAKİL HATLARI

  • 2. YÜKSEK GERİLİM TRAFO MERKEZ PROJELERİ

  • 3. YÜKSEK GERİLİM HÜCRE SİSTEMLERİ

  • 4. YÜKSEK GERİLİM ŞALT TESİSLERİ – TRANSFORMATÖRLER

  • 5. YÜKSEK GERİLİM DAĞITIM MERKEZLERİ

  • 6. YÜKSEK GERİLİM ENERJİ ÜRETİMİ, SENKRONİZASYONU VE GÜÇ SCADA MERKEZLERİ